Widzę błąd "Osiągnięto limit zleceń (9000)"

Ten błąd oznacza, że liczba zleceń, które strategia może wykonać na wykresie, osiągnęła maksymalny poziom wynoszący 9000. Ten limit został narzucony, żeby nasze serwery działały efektywniej. 


Jedynym obejściem tego problemu, które możemy zasugerować, jest zaplanowanie strategii ze stałą datą początkową a nie od początku historii danych. Żeby to zrobić, możesz dodać do zlecenia warunek time > timestamp(2019, 01, 01, 09, 30), gdzie time oznacza czas bieżącego słupka, a timestamp() jest funkcją, która konwertuje datę i czas do formatu UNIX. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji Pine Script.

Oto przykład:

longCondition = buyingif (longCondition and time>timestamp(2019, 01, 01, 09, 30))    strategy.entry("Long", strategy.long)shortCondition = buying != trueif (shortCondition and time>timestamp(2019, 01, 01, 09, 30))    strategy.entry("Short", strategy.short)
Text