Problem z alertem na skrypcie niestandardowym

Niektóre wskaźniki i strategie mogą podlegać zjawisku zwanemu "repainting". Jeżeli Twój alert jest ustawiony na takim skrypcie, zachowanie alertu może się różnić od zachowania wykresu. Skrypty, które są podatne na "repainting" mogą pokazywać różne wyniki podczas korzystania z danych historycznych i inne dla danych w czasie rzeczywistym. Rozbieżność tę można zaobserwować podczas dodawania skryptu do wykresu: poczekaj, aż skrypt skompiluje i obliczy na danych w czasie rzeczywistym, a następnie odśwież stronę.

"Repainting" może być spowodowany wieloma przyczynami. Obecnie nie ma żadnego obejścia dla tego zjawiska. Z tego powodu zdecydowanie zalecamy, aby nie ustawiać alertów na skryptach, które mają skłonność do "repaintingu".