Jak korzystać z komentarzy wielowierszowych?

Pine Script nie obsługuje komentarzy wielowierszowych, ale możesz wybrać linie, które chcesz zakomentować lub odkomentować i użyć skrótu klawiszowego: Ctrl + /.