Problem z alertem na wykresie spreadu

Na wykresie spreadu słupki w czasie rzeczywistym budują się na podstawie danych tickowych, ale słupki historyczne budują się na podstawie danych minutowych. Jest to spowodowane tym, że dane tickowe ruchu cen wewnątrz słupka nie są włączone do słupków historycznych. Jest to specyfika obliczania wykresów spreadowych. Kolejność ruchów cen wewnątrz słupka odgrywa kluczową rolę w budowaniu wykresu spreadu w czasie rzeczywistym. Serwer alertów przetwarza dane otrzymane w czasie rzeczywistym, podczas gdy serwer wykresów może również częściowo wykorzystywać dane historyczne. W rezultacie słupki zbudowane na obydwu serwerach mogą się nie zgadzać. Podczas otwierania wykresu może pojawić się szereg słupków różnych od tych, które są używane przez alert i alert zostanie uruchomiony niepoprawnie w stosunku do tego, co widzisz na wykresie.  

W tej chwili nie ma rozwiązania dla tego problemu, dlatego zdecydowanie odradzamy ustawianie alertów na wykresach spreadów.