Nie mogę znaleźć warunku alertu, który spełnia moje potrzeby

Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedniego warunku w oknie Utwórz Alert, zawsze możesz osiągnąć swój cel kodując wskaźnik w języku programowania Pine, który będzie obliczał i sprawdzał warunek na wykresie oraz pozwoli Ci wybrać ten niestandardowy warunek podczas konfigurowania alertu ręcznie. Taki skrypt powinien zawierać funkcję alertcondition. Funkcja powinna mieć następującą sygnaturę:

Alarm zostaje uruchomiony jeżeli zostanie spełniony warunek. Żeby utworzyć alert na podstawie funkcji alertcondition, zastosuj kod Pine do bieżącego wykresu, otwórz okno Utwórz Alert, wybierz zastosowany kod Pine jako główny warunek aktywacji alertu i wybierz określony warunek alertu z tytułem, który podałeś jako argument funkcji alertcondition.