Po zmianie interwału rysunki przechodzą przez inne punkty

Rysunki mogą być wyświetlane inaczej dla różnych interwałów tego samego symbolu. Jednym z powodów jest to, że niższy interwał zawiera więcej informacji (z powodu słupków z ich czasem i wartościami OHLC). 

Na przykład rysujemy linię trendu, która łączy 2 słupki w ich najwyższych punktach, a następnie porównujemy, jak wyniki mogą się różnić, w zależności od interwału, którego używamy (w tym przykładzie wykresy dzienne i tygodniowe).

1. Po pierwsze rysujemy linię trendu na wykresie dziennym i porównujemy, jak jest ona wyświetlana na wykresie tygodniowym.

Znaczniki czasu (widoczne na dole wykresu, na czerwono), które zostały wybrane na wykresie dziennym, różnią się od tych z wykresu tygodniowego. Na wykresie tygodniowym każda świeca zaczyna się od pierwszego dnia tygodnia, dlatego zostanie wyświetlony inny znacznik czasu. Oznacza to, że współrzędne X tej linii są różne, podczas gdy linia trendu jest taka sama.

2. Teraz narysujemy taką samą (ale w rzeczywistości inna) linię trendu na wykresie tygodniowym.

Znaczniki czasu używane do umieszczania punktów na wykresie tygodniowym są dostępne również na wykresie dziennym, dlatego linia trendu będzie wyświetlana dokładnie w tych punktach. Jednak na wykresie dziennym linia trendu nie dotyka maksimów cenowych świec tak jak na wykresie tygodniowym, ponieważ linia kończy się tam, gdzie zaczyna się pierwszy dzień tygodnia (tygodniowe maksimum ceny nie zostało jeszcze osiągnięte). 

Ten sam problem występuje, gdy zmieniasz układ wykresu z pojedynczego na układ wielu wykresów wraz ze zmianą interwału. Rysunki mogą się różnić w zależności od interwału, w którym rysunek został zaprojektowany.