Porównując symbole widzę tylko oddzielne linie na wykresie

Jeżeli porównujesz zmiany wartości dwóch lub więcej symboli w określonym przedziale czasu, możesz uzyskać oddzielne linie, których nie można porównać.

W takiej sytuacji musisz włączyć indeksowanie do 100 w menu ustawień skali.

... a otrzymasz sensowny wykres, na którym możesz porównać zmiany wartości.

Jak to działa?

Jako podstawę do porównania weź pierwszą wartość na wykresie i przypisz jej wartość 100 dla wszystkich symboli, które chcesz porównać. Żeby obliczyć kolejne wartości, dodajemy zmianę procentową każdego symbolu względem pierwszej wartości do 100.

Możemy zatem dokonać porównawczej oceny zmian cen symboli w zupełnie innych przedziałach cenowych z różną zmiennością.