Jak korzystać z narzędzi Pozycja Długa i Krótka?

Ta funkcja pozwala oszacować wyniki transakcji dla pozycji długiej lub krótkiej, pokazuje zysk lub stratę (PnL) oraz oszacuje ryzyko i końcowe saldo konta, gdy cena osiągnie docelowy zysk lub poziom stop loss.

Możesz ćwiczyć składanie zleceń i sprawdzać ich wyniki bez konieczności zawierania transakcji na prawdziwym rynku. Uzyskaj pewność siebie i niezbędną wiedzę, zanim zaczniesz ryzykować prawdziwe pieniądze.

Oblicz rozmiar pozycji i saldo konta.

1.Zastosuj na wykresie narzędzie Pozycja Długa lub Pozycja Krótka.

2. Wprowadź początkowy rozmiar konta i ryzyko (jako wartość procentowa konta lub kwota gotówki). Możesz również podać wielkość lota. Kliknij OK, żeby zaakceptować.

3. Tagi narzędzia pokazują rozmiar pozycji (1) i saldo konta, gdy pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu poziomu Take Profit (2) lub Stop Loss (3).

 

Jak jest obliczana wielkość pozycji i saldo konta?

Pozycja Długa:

Rozmiar pozycjiIlość = (Ryzyko / ((Cena wejścia – Cena Stop) * Wartość punktu)) / Wielkość Lota
Saldo Konta, gdy pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu poziomu Take Profit
Kwota = Rozmiar konta + (Poziom zysku – Cena wejścia) * Ilość
Saldo Konta, gdy pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu poziomu Stop Loss
Kwota = Rozmiar konta — (Cena wejścia – Poziom Stop) * Ilość

Pozycja Krótka:

Rozmiar pozycji
Ilość = Ryzyko / ((Cena Stop – Cena wejścia) * Wartość punktu)
Saldo Konta, gdy pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu poziomu Take Profit
Kwota = Rozmiar konta + (Cena wejścia – ProfitLevel) * Ilość
Saldo Konta, gdy pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu poziomu Stop Loss
Kwota = Rozmiar konta — (Poziom Stop – Cena wejścia) * Ilość
  • Rozmiar konta — początkowy rozmiar konta określony w ustawieniach
  • Ryzyko =
    • Ryzyko, jeżeli ryzyko jest wyrażone w kwocie gotówki,
    • Ryzyko / 100 * Rozmiar konta, jeżeli ryzyko jest wyrażone jako wartość procentowa rozmiaru konta.

Tryb Kompaktowy

Wypróbuj Tryb Kompaktowy, jeżeli chcesz, żeby oznaczenia narzędzia zajmowały mniej miejsca na wykresie. Możesz go włączyć, zaznaczając pole Kompaktowy w ustawieniach.