Jak korzystać z narzędzi do rysowania Pozycji Długiej i Krótkiej?

Ta funkcja pozwala oszacować wyniki transakcji dla pozycji długiej lub krótkiej, pokazuje zysk lub stratę (PnL) oraz oszacuje ryzyko i końcowe saldo konta, gdy cena osiągnie docelowy zysk lub poziom stop loss.

Możesz ćwiczyć składanie zleceń i sprawdzać ich wyniki bez konieczności zawierania transakcji na prawdziwym rynku. Uzyskaj pewność siebie i niezbędną wiedzę, zanim zaczniesz ryzykować prawdziwe pieniądze.

Oblicz Rozmiar Pozycji i Saldo Rachunku

1. Stwórz rysunek Pozycji Długiej lub Pozycji Krótkiej.

2. W oknie dialogowym właściwości instrumentu wprowadź początkowy rozmiar konta i kwotę ryzyka (lub jako wartość bezwzględną lub jako procent rozmiaru Twojego konta). Możesz także wprowadzić rozmiar partii. Kliknij OK, aby zaakceptować.

3. Etykiety narzędzi rysowania pokażą Ci rozmiar pozycji (1) oraz saldo konta, gdy pozycje zostaną zamknięte po osiągnięciu poziomu Take Profit (2) lub Stop Loss (3).

Jak jest obliczany Rozmiar Pozycji i Saldo Konta?

Pozycja długa:
Rozmiar pozycji
Ilość = (Rozmiar Ryzyka / ((Cena Wejścia – Cena Stop) * Wartość Punktu)) / Rozmiar Lota

Saldo Rachunku, gdy pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu poziomu Take Profit.

Kwota = Rozmiar Konta + (Poziom Zysku – Cena Wejścia) * Ilość * Wartość Pipsa * Rozmiar Lota

Saldo konta, gdy pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu poziomu Stop Loss.

Kwota = Saldo Konta - (Cena Wejścia - Poziom Stop) * Ilość * Wartość Punktu* Rozmiar Lota
Pozycja krótka:
Rozmiar PozycjiIlość = (Poziom Ryzyka / ((Cena Stop – Cena Wejścia) * Wartość Punktu)) / Rozmiar Lota

Saldo Rachunku, gdy pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu poziomu Take Profit.
Kwota = Saldo Konta + (Cena Wejścia - Poziom Zysku) * Ilość * Wartość Punktu * Rozmiar Lota

Saldo konta, gdy pozycja zostanie zamknięta po osiągnięciu poziomu Stop Loss.
Kwota = Saldo Konta - (Poziom Stop - Cena Wejścia) * Ilość * Wartość Punktu * Rozmiar Lota
  • Saldo Konta - początkowy rozmiar konta określony w ustawieniach
  • RiskSize (Rozmiar Ryzyka) =
    • Ryzyko, jeśli ryzyko jest wybrane jako wartość bezwzględna,
    • Ryzyko / 100 * Saldo Konta, jeśli ryzyko jest wybrane jako procent rozmiaru konta.

Wyświetl wyniki wydajności w Trybie Kompaktowym.

Wypróbuj Tryb Kompaktowy, jeśli chcesz, aby etykiety wydajności pozycji zajmowały mniej miejsca na wykresie. Możesz go włączyć, zaznaczając opcję "Kompaktowy" w ustawieniach.