Jak odwrócić/cofnąć skalę cen wykresu?

Ustawienie odwracania skali możesz znaleźć w menu kontekstowym Skali Cen. Po jego włączeniu, skala cen jest odwrócona a wzrost ceny jest wyświetlany od góry do dołu.

Górny wykres pokazuje standardową skalę cen, a dolny pokazuje skalę odwróconą.