Co oznaczają oceny w Skanerze?

Uwaga: Oceny w Skanerze są również dostępne we wbudowanym wskaźniku Technical Ratings.

Gdy spełniony jest pewien warunek dla wskaźnika, zazwyczaj oznacza to, że jest to dobry moment na kupno lub sprzedaż. Wyraźnie zidentyfikowaliśmy te punkty, a poniżej znajduje się lista, kiedy się pojawiają. 

Obliczenia

Oto kryteria stosowane do określenia oceny poszczególnych wykorzystywanych wskaźników. Zwróć uwagę, że zmiany od ostatniego słupka są używane do określenia stanów opadania lub narastania:

Wszystkie Średnie Kroczące (Moving Averages)
 • Buy — wartość MA < cena
 • Sell — wartość MA > cena
 • Neutral — wartość MA = cena
Chmura Ichimoku (Ichimoku Cloud)
 • Buy — linia bazowa < cena i linia konwersji przecina cenę od dołu i lead line 1 > cena i lead line 1 > lead line 2
 • Sell — base line > cena i linia konwersji krzyżują się cena z góry i lead line 1 < cena i lead line 1 < lead line 2
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
Relative Strength Index
 • Buy — wskaźnik <30 i rośnie
 • Sell — wskaźnik > 70 i maleje
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
Stochastic
 • Buy — główna linia < 20 i linia główna przecina się z linią sygnału
 • Sell — główna linia > 80 i linia główna przecina się pod linią sygnałową
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
Commodity Channel Index
 • Buy — wskaźnik < -100 i rośnie
 • Sell — wskaźnik > 100 i maleje
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
Average Directional Index
 • Buy — wskaźnik > 20 i linia +DI krzyżuje się nad linią -DI
 • Sell — indicator > 20 i linia +DI krzyżuje się pod linią  -DI
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
Awesome Oscillator
 • Buy — spodek i wartości są większe od 0 lub przecinają się nad linią zero
 • Sell — spodek i wartości są większe od 0 lub przecinają się pod linią zero 
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
Momentum
 • Buy — wartości wskaźnika rosną
 • Sell — wartości wskaźnika maleją
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
MACD
 • Buy — wartości linii głównej > wartości linii sygnałowej
 • Sell — wartości linii głównej < wartości linii sygnałowej
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
Stochastic RSI
 • Buy — trend spadkowy oraz linie K i D < 20 i linia K krzyżuje się ponad linią D
 • Sell — trend wzrostowy oraz linie K i D > 80 i linia K krzyżuje się pod linią D
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
Williams Percent Range
 • Buy — wskaźnik < dolnego paska i rośnie
 • Sell — wskaźnik > górnego paska i spada
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
Bulls and Bears Power
 • Buy — trend wzrostowy i  BearPower < zero i BearPower rośnie
 • Sell — trend spadkowy and BullPower > zero i BullPower maleje
 • Neutral — ani Buy, ani Sell
Ultimate Oscillator
 • Buy — UO > 70
 • Sell — UO < 30
 • Neutral — ani Buy, ani Sell

Wartość liczbowa oceny Sell wynosi -1, dla Neutral to 0, a dla Buy 1. Oceny grupowe i ogólne są obliczane jako średnia ocen poszczególnych wskaźników.

Rekomendacje dla ocen grupowych lub ogólnych opierają się na tej wartości liczbowej oceny i są określane zgodnie z następującymi kryteriami:

 • [-1.0 ≥ wartość < -0.5] — Strong Sell
 • [-0.5 ≥ wartość  < -0.1] — Sell
 • [-0.1 ≥ wartość  ≤ 0.1] — Neutral
 • [0.1 > wartość  ≤ 0.5] — Buy
 • [0.5 > wartość  ≤ 1.0] — Strong Buy

Dodaliśmy również kolumny z ogólnymi ocenami. Na przykład kolumna Technical Rating pokazuje połączone oceny wszystkich wyżej wymienionych wskaźników. Możesz także dodać własne filtry do tej kolumny. 

Teraz istnieje również menu kontekstowe dla nagłówków kolumn. Możesz:

 • usunąć kolumnę;
 • zresetować lub edytować filtr;
 • pokazać lub ukryć rating;
 • pokazać lub ukryć opis dla kolumny Ticker.