Jak wyeksportować dane ze Skanera?

  1. Przejdź do Skanera.
  2. Ustaw swoje kolumny i filtry.
  3. Kliknij na nazwę szablonu, by otworzyć rozwijane menu.
  4. Kliknij opcję Eksportuj wyniki ekranu.