Jak wyeksportować dane ze Skanera?

  1. Przejdź do Skanera.
  2. Ustaw kolumny i filtry.
  3. Wciśnij przycisk Eksportuj dane.