Nie słyszę powiadomień dźwiękowych o moich alertach

Może być kilka powodów, dla których dźwięk alertu nie działa, pod warunkiem, że pole wyboru Odtwórz dźwięk w oknie dialogowym edycji jest zaznaczone, a alert jest faktycznie uruchamiany.

1. Sprawdź swoje ustawienia przeglądarki.
Mogą istnieć ustawienia przeglądarki, które nie zezwalają na odtwarzanie dźwięków na stronie. Można to rozwiązać, przechodząc do ustawień przeglądarki.

  • Google Chrome:

Kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu okna przeglądarki → Ustawienia

Prywatność i bezpieczeństwo → Ustawienia witryny

Uprawnienia → Powiadomienia → Zezwól "https://www.tradingview.com".

  • Firefox:

Kliknij ikonę uprawnień obok paska adresu i sprawdź, czy autoodtwarzanie jest dozwolone dla tradingview.com. Jeśli nie, zmień warunek opcji na Zezwalaj na audio i wideo.

  • Safari:

Kliknij na nazwę przeglądarki w lewym górnym rogu okna → Ustawienia dla tradingview.com

 

Automatyczne odtwarzanie → Zezwól na automatyczne odtwarzanie.

2. W systemie Windows możesz również sprawdzić mikser głośności.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Głośniki na pasku zadań, a następnie wybierz opcję Otwórz mikser głośności i w wyświetlonym wyskakującym okienku sprawdź, czy dla używanej przeglądarki ustawiony jest wymagany poziom głośności dźwięku.

3. Innym powodem, dla którego alert dźwiękowy nie działa w Chrome, może być polityka bezpieczeństwa przeglądarki.

Jeśli masz już włączone powiadomienia TradingView w przeglądarce Chrome, spróbuj kliknąć stronę, aby włączyć jej dźwięk, zwłaszcza jeśli masz otwartych wiele kart. W ten sposób staje się włączony. Jeśli to nie rozwiąże problemu, niestety nie możemy tego naprawić naszymi wysiłkami, ponieważ jest to wadliwe działanie przeglądarki.

Możemy jednak zasugerować użycie innej przeglądarki (np. Firefox) jako rozwiązania.