Jak włączyć Odtwarzanie Świeczek?

Kliknij przycisk Bar Replay na górnym panelu wykresu, aby otworzyć panel powtórek.

Przyciski odtwarzania są intuicyjne, jak w każdym odtwarzaczu multimedialnym.


Po otwarciu panelu powtórek wykres przechodzi w tryb wyboru punktu startowego. Najedź kursorem na ekran wykresu, a zobaczysz niebieską pionową linię z nożyczkami.

Wybierz punkt początkowy na wykresie, klikając odpowiednią datę/godzinę.

Kliknij przycisk Odtwórz, aby rozpocząć automatyczne odtwarzanie. Możesz dostosować prędkość przed lub w trakcie odtwarzania.

 

Aby ręcznie przejść o krok dalej, kliknij przycisk Do przodu.

 

Na wykresie, na którym działa Bar Replay, zobaczysz odpowiedni status.

Możesz wybrać inny punkt początkowy, nawet jeśli powtórka już trwa. Kliknij Przejdź do... i wybierz historyczną część wykresu, aby zmienić punkt początkowy, klikając wykres.

W razie potrzeby możesz odtworzyć kilka wykresów w tym samym układzie. Kliknij wykres, aby zainicjować nowe odtwarzanie. Pasek narzędzi powtórki wyświetli stan wybranego wykresu. Postępuj tak samo jak z pierwszym schematem. Odtwarzanie wykresu działa niezależnie, a pasek narzędzi odtwarzania zawsze pokazuje stan aktywnego wykresu.

Ponadto możesz zakończyć odtwarzanie i natychmiast powrócić do danych na żywo. Przycisk Przejdź do wykresu w czasie rzeczywistym umożliwia zrobienie tego jednym kliknięciem.

Możesz zamknąć panel powtórek, klikając na nim [X] lub klikając przycisk Bar Replay u góry wykresu.

Inne funkcje i ograniczenia w trybie odtwarzania:

  • alerty po stronie serwera są nadal uruchamiane na podstawie danych w czasie rzeczywistym;
  • nie można tworzyć nowych alertów po stronie serwera podczas powtórki;
  • zlecenia handlowe (Paper Trading i inni brokerzy) są realizowane na podstawie danych w czasie rzeczywistym;
  • cytaty wyświetlane w panelu handlowym i na liście kwotowań odpowiadają danym w czasie rzeczywistym, gdy wykres jest w powtórce;
  • niestandardowe typy wykresów nie obsługują odtwarzania;
  • Bar Replay umożliwia stosowanie obiektów rysunkowych i wskaźników. Pozostaną na wykresie nawet po wyjściu z trybu;
  • Narzędzia Regression Narzędzia Trend i Fixed Range Volume Profile nie działają podczas powtórki.