Jak włączyć Odtwarzanie Świeczek?

Kliknij odpowiedni przycisk w górnym panelu wykresu, żeby wyświetlić panel Odtwarzania Świeczek.

Przyciski odtwarzania są bardzo intuicyjne tak samo, jak podczas korzystania z innego odtwarzacza multimedialnego.

Po otwarciu paska narzędzi odtwarzacza pojawi się automatycznie opcja wyboru punktu początkowego odtwarzania. Czerwona pionowa linia oraz przycisk Przejdź do... służą do wyboru interesującego nas punktu na wykresie.

Kliknij dowolną historyczną świeczkę w celu wyboru punktu początkowego odtwarzania. 

Uruchom Autoodtwarzanie klikając przycisk Odtwórz. Prędkość odtwarzania można regulować w dowolnym momencie procesu odtwarzania.

Kolejne punkty danych wykresu można odtwarzać ręcznie za pomocą przycisku Dalej.

W prawym górnym rogu wyświetlana jest informacja o statusie wykresu —  przydatna funkcja, jeżeli chcesz się szybko zorientować, w jakim trybie wykresu pracujesz.

W dowolnym momencie odtwarzania możesz wybrać nowy punkt początkowy. Kliknij przycisk Przejdź do... i wybierz nową historyczną świeczkę, od której chcesz zacząć odtwarzanie.

Możesz uruchomić odtwarzanie kilku wykresów historycznych w ramach tego samego układu. Kliknij wybrany wykres i wybierz nowe odtwarzanie. Pasek narzędzi odtwarzania wyświetli stan wybranego wykresu. Postępuj tak samo jak z pierwszym wykresem. Odtwarzanie wykresów działa niezależnie, a pasek narzędzi odtwarzania zawsze pokazuje stan aktywnego wykresu.

Co więcej, w dowolnym momencie możesz przerwać odtwarzanie danych historycznych i powrócić do wykresu danych w czasie rzeczywistym. Przycisk Do czasu rzeczywistego umożliwia dokonanie tego jednym kliknięciem.

Pasek narzędzi odtwarzania możesz zamknąć za pomocą przycisku [X], znajdującego się na panelu odtwarzania lub klikając przycisk paska narzędzi odtwarzania na górnym panelu wykresu.

Pozostałe funkcje oraz ograniczenia trybu odtwarzania:

  • Powiadomienia wysyłane przez serwer są aktywowane na podstawie danych w czasie rzeczywistym.
  • Nowe alerty obsługiwane przez serwer nie mogą być tworzone w trybie odtwarzania.
  • Zlecenia są realizowane na podstawie danych w czasie rzeczywistym.
  • W przypadku korzystania z trybu odtwarzania, notowania wyświetlane w Panelu zleceniowym oraz na listach obserwowanych odpowiadają danym w czasie rzeczywistym.
  • Japońskie typy wykresów nie są dostępne do odtwarzania.
  • Tryb odtwarzani pozwala na tworzenie rysunków i używanie wskaźników. Po wyjściu z trybu odtwarzania będą one nadal wyświetlane na wykresie.
  • Narzędzia Regresja Trendu i Zakres Profilu Wolumenu nie działają w trybie odtwarzania.
  • Wskaźniki z funkcją bezpieczeństwo nie działają w trybie odtwarzania.
  • Zakres danych historycznych dostępnych w trybie odtwarzania uwarunkowany jest dostępnością danych dla danego symbolu i może być różny w zależności od specyfiki wybranego symbolu.