Jakie są interwały dla wykresu typu "Zakres" i jak je wybrać?

Wykres typu Zakres pozwala użytkownikowi analizować ruchy ceny instrumenty finansowego, jednocześnie zmniejszając szum rynkowy. Wykres Zakres w ogóle nie uwzględnia czasu i tym samym pozwala wygenerować przejrzysty obraz rynku. Każdy kolejny słupek dodawany jest do wykresu w momencie osiągnięcia przez cenę określonej przez użytkownika wartości.  

W jaki sposób generowany jest wykres Zakres?
 • Słupek ma przypisaną cenę otwarcia (parametr Open). Ruch cenowy jest zapisywany w momencie tworzenia się słupka. Wraz z upływem czasu słupek zapełnia się od punktu Open w górę lub w dół w zależności od ruchu ceny.
 • Różnica pomiędzy najwyższym punktem (parametr High) i najniższym punktem (parametr Low) słupka jest wartością ruchu cenowego.
 • W momencie, gdy różnica HighLow osiągnie poziom wyznaczony przez parametr Range , słupek zostanie zamknięty.
 • W sytuacji, gdzie cena porusza się w zakresie wyznaczonym przez parametr [Low, High], punkt zamknięcia słupka (Close) odpowiednio zmienia swoją lokalizację.
 • W sytuacji, gdy cena wykracza poza zakres [Low, High], aktualny słupek zostaje zamknięty i tworzy się kolejny słupek.

Jak włączyć wykres typu Zakres?

Istnieją dwa sposoby włączenia tego typu wykresu:

 • Należy wybrać wykres Zakres z poziomu menu wyboru typu wykresu zlokalizowanego na górnym panelu kontrolnym wykresu.
 • Należy skorzystać z interwału Zakres z poziomu menu interwałów zlokalizowanego na górnym panelu kontrolnym wykresu.

Co to jest interwał Zakres?

Opcja interwał Zakres określa zakres ruchu cenowego determinujący moment generowanie nowego słupka na wykresie.

Parametr zakres równy 1 wyznacza minimalną jednostkę zmiany ceny. Wartość ta jest określana na podstawie poniższej zależności.

1 Zakres = Rozmiar Ticka

Wartości Rozmiar Ticka dostępne są z poziomu menu Informacje o symbolu (należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykres i wybrać z menu opcję Informacje o symbolu…).  

Należy mieć na uwadze, że parametr w postaci czasu nie jest ma wpływu na zakres słupków, dlatego Please note that the time parameter does not affect Range bars, therefore po wybraniu typu wykresu Zakres, interwał wykresu zostanie automatycznie przełączony domyślnie na Interwał zakresu lub na ostatnio używany interwał zakresu. 

Jakie ustawienia są dostępne dla wykresów Zakresu?

Przyjrzyjmy się właściwościom wykresów Zakresu:

Słupki Góra – umożliwia zmianę koloru słupka zapełnianego w górę.

Słupki Dół – umożliwia zmianę koloru słupka zapełnianego w dół.

Projekcja Słupków w górę – umożliwia zmianę koloru słupka Projekcja w górę.

Projekcja Słupków w dół – umożliwia zmianę koloru słupka Projekcja w dół.

*Projekcja słupków – słupki generowane na podstawie danych aktualnie formującego się słupka.

Słupki fantomowe – opcja ta umożliwia wyświetlanie na wykresie słupków wirtualnych.

*Słupki wirtualne – słupki generowane dla zakresów cenowych, na których nie zawierano transakcji.

Linia ceny – umożliwia ustawienie linii na poziomie ostatniej wartości ceny.

Linia ceny zamknięcia z poprzedniej sesji – umożliwia ustawienie linii na poziomie ceny zamknięci z sesji z dnia poprzedniego.

Cechy i ograniczenia wykresu Zakres
 • Wartości słupków dla 1-minutowych interwałów w postaci zbioru (Open, [High, Low], Close) stanowią dane wejściowe dla wykresów typu Zakres.
 • Opcja dowolnego skonfigurowania interwałów dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy pakietów Pro Plus i wyższych.
 • Publikowanie pomysłów bazujących na wykresach Zakres wymaga zastosowania interwałów o wartościach wyższych niż 10.
 • Wykresy Zakres nie obsługują funkcji odtwarzania słupków.