Jak zmienić format daty?

Żeby zmienić format daty, otwórz ustawienia wykresu i wybierz kartę Skale. Następnie wybierz preferowany format i kliknij Ok.

To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich wykresów, więc nie ma potrzeby ręcznej zmiany ustawienia na każdym wykresie. 

Zauważ, że domyślny format daty dla witryn koreańskich, japońskich, chińskich i tajwańskich to rrrr-mm-dd.