Tytuły wskaźników, parametry i wartości zniknęły z legendy (lewy górny róg wykresu)

Możesz wyświetlić/ukryć tytuły wskaźników w legendzie klikając przycisk plus (+/-) w lewym górnym rogu wykresu.