Wykres wygląda bardzo płasko

Prawdopodobnie użyłeś wskaźnika, którego poziomy znajdują się daleko od serii symbolu. Wykres zostaje skompresowany, ponieważ automatyczne skalowanie wskaźnika zmusza go do dopasowania wszystkich poziomów wskaźnika w widocznym obszarze.

Problem można rozwiązać ukrywając wskaźnik lub dostosowując go tak, żeby poziomy były bliższe wartości symbolu. 

Oto przykład ze wskaźnikiem Standardowe Punkty Pivota.