Opłata została pobrana, ale nie otrzymałem zniżki na drugi rok