Opłata została pobrana, ale nie otrzymałem zniżki na drugi rok

Oferujemy zniżki tylko przez pierwsze 12 miesięcy. Roczne subskrypcje są odnawiane po zwykłej cenie.