Jak zmienić symbol dla wszystkich wykresów układu jednocześnie?

Korzystając z układu wielu wykresów, możesz dostosować wszystkie swoje wykresy i oglądać na nich te same lub różne symbole. Robi się to następująco. Otwórz menu układu wykresów i włącz/wyłącz synchronizację symboli.

Innym sposobem zmiany symbolu na wszystkich układach wykresów jednocześnie (nawet gdy synchronizacja jest wyłączona) jest dwukrotne kliknięcie wybranego symbolu z Listy Obserwowanych.