Nie mogę znaleźć narzędzi do rysowania (zniesienia Fibo, linia trendu lub inne)

Wszystkie dostępne narzędzia do rysowania znajdują się w panelu po lewej stronie. Są podzielona na podgrupy w zależności od typu instrumentu. Na przykład trzecia grupa zawiera rysowania Ganna i Fibonacciego.

Jeżeli panel po lewej nie jest wyświetlany, to prawdopodobnie go ukryłeś. Kliknij swoje logo profilu w lewym górnym rogu, żeby wyświetlić go ponownie.