Punkty rysowania nie przylegają prawidłowo do wartości OHLC

Jeżeli chcesz, żeby punkty rysowania automatycznie przylegały do wartości OHLC świec, musisz włączyć Tryb Magnet, znajdujący się po lewej stronie wykresu (po włączeniu ikona powinna zmienić kolor na niebieski).

Czułość magnesu można ustawić poprzez menu Trybu Magnet:

Silny magnes przyciąga punkty rysowania do wartości wykresu (świec) niezależnie od odległości między tymi punktami i wartościami wykresu.

Słaby magnes przyciąga punkty rysowania do wartości wykresu (świec) podczas rysowania w ich pobliżu.