spark image

Akcjegórnicze: Wykop swoją drogę do sukcesu

34 symboleZaktualizowano
Firmy wydobywcze poszukują, wydobywają i przetwarzają złoża cennych minerałów i materiałów. Inwestowanie w te akcje może być niezwykle niestabilnym zajęciem związanym z regularnym doświadczaniem wzlotów i upadków, głównie z powodu nieprzewidywalnych zmian czynników geologicznych, finansowych i infrastrukturalnych. Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z cykliczności branży, ale firmy te mogą dokonywać wielkich inwestycji długoterminowych, a ich akcje są od dawna stosowanym elementem dywersyfikacji portfela.

To jest wyselekcjonowana lista oparta na firmach wydobywczych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Nie jest ona jednak wyczerpująca. Zawsze kop głęboko szukając informacji i przed wejściem w jakąkolwiek inwestycję.