spark image
Photo: Andrew Haimerl / Unsplash

Akcje producentów złota: Nie wszystko co się świeci…

19 symboli
Pewnie, że złoto świetnie wygląda, ale tradycyjnie jest również uważane za ważne zabezpieczenie Twojego portfela. Wspieranie się fizycznym złotem jest jednym ze sposobów hedgingu, ale nie jest to jedyny sposób. Oto nasza lista akcji firm, na które duży wpływ ma cena złota oraz, między innymi, z aktywnymi operacjami poszukiwawczymi i wszystkimi korzyściami wynikającymi z przychodów i zysków.

Ta lista nie jest poradą handlową i zawsze powinieneś przeprowadzić własne badania przed zawarciem transakcji. Pamiętaj: nie wszystko złoto, co się świeci...