spark image
Photo: Roman Pentin / Unsplash

Midstream oil: pośrednicy sektora energetycznego

35 symboli
Często zapomina się o środkowym dziecku, ale w przypadku przemysłu naftowego jest to istotne ogniwo pomiędzy fazą wydobycia ropy (upstream) i fazą dystrybucji (downstream). Firmy midstream zajmują się magazynowaniem, przetwarzaniem i transportem produktów naftowych. Obejmuje to między innymi firmy zarządzające i obsługujące rurociągi, tankowce i obiekty magazynowe.

Ta lista wymienia największe firmy typu midstream, które mają kapitalizację rynkową większą niż 1 miliard dolarów. Wykluczyliśmy zintegrowane firmy naftowe (organizacje obejmujące każdy segment branży – upstream, midstream , i te na niższych etapach), a zamiast tego uwzględniły akcje firm, których wartość jest przypisana wyłącznie do przechowywania i transportu ropy naftowej. Nie jest to jednak porada inwestycyjna. Zawsze pamiętaj o własnych analizach.