spark image
Photo: Tim Mossholder / Unsplash

Różnorodne akcje: Najbardziej zróżnicowani i inkluzywni pracodawcy

19 symboli
Siła robocza w dzisiejszym świecie jest zróżnicowana i dynamiczna, a wiele firm dąży do stworzenia komfortowego środowiska pracy, które pasuje do nowych realiów. Ci, którym się to udaje i zwracają na to należytą uwagę, znajdują się w indeksie różnorodności i integracji Thomson Reuters, który obejmuje firmy z całego świata. Z reguły najlepsze firmy to te, w których pracownicy są zróżnicowani i zadowoleni. Ta lista obejmuje firmy o najlepszych wskaźnikach różnorodności i integracji według Thomson Reuters. Pamiętaj jednak, że nie jest to rekomendacja handlowa - zrób własne badania przed rozpoczęciem handlu.