spark image
Photo: Leyre . / Unsplash

Akcje budowlane: Budowanie portfela

17 symboli
Zdecydowana większość ludzi mieszka i pracuje w budynkach. Uważamy więc, że branża budowlana zawsze będzie filarem rynków finansowych. Dlaczego by zatem nie dodać do swojego portfolio akcji najlepszych firm z sektora? Te akcje z pewnością mogą być jego solidnym fundamentem.

Wybraliśmy tutaj szeroką gamę akcji firm zaangażowanych w globalny przemysł budowlany. Nie jest to jednak lista pełna i wyczerpująca. Upewnij się, że zawsze prawidłowo sprawdzasz fundamenty przed rozpoczęciem budowy swojego portfela inwestycyjnego na podstawie któregokolwiek z wymienionych tutaj aktywów.