Wskaźnik Zig Zag

Wskaźnik Zig Zag może być stosowany do filtrowania stosunkowo małych ruchów cen. Możesz ustalić odchylenie w procentach w celu odrzucenia mniejszych ruchów. Wskaźnik tylko rysuje linię, jeśli względny ruch cenowy jest większy niż ustalone odchylenie, co oczyszcza wykres poprzez usunięcie szumu rynkowego i ignorowanie ruchów bocznych. Nie generuje on automatycznych sygnałów. Traderzy mogą go używać samodzielnie do wizualizacji obecnego trendu lub razem z innymi metodami analizy technicznej, takimi jak teoria fal Elliotta, wsparci i opór oraz formacje cenowe, takie jak Podwójny Szczyt czy Kanał.

Należy pamiętać, że każdy ruch wzrostowy porzedza ruch spadkowy i odwrotnie. Wskaźnik Zig Zag jest podobny do średniej ruchomej: oba sygnalizują zmianę trendu, gdy wskaźnik zmienia kierunek. Niezależnie od tego, czy jest używany samodzielnie czy w połączeniu z innymi technikami, wskaźnik Zig Zag jest użytecznym narzędziem w zestawie narzędzi technicznych tradera.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
9
1
2
...
9