Wskaźnik Wolumenu

Wolumen (obrotów) określa liczbę instrumentów finansowych, które zmieniły właściciela, liczoną w ramach danego rynku w danym przedziale czasowym. Wolumen obrotów może odnosić się do akcji, kontraktów czy lotów. Dane dotyczące wolumenu są gromadzone i publikowane przez giełdy. Jest to jeden z najstarszych i najpopularniejszych wskaźników technicznych; najczęściej przedstawia się go na wykresie w postaci kolorowych słupków (słupek zielony oznacza wzrost wolumenu, a słupek czerwony - spadek wolumenu) oraz średniej ruchomej. Jest to jeden z nielicznych wskaźników pomijających cenę w wyliczeniach. Wysoka wartość wolumenu wskazuje na duże zainteresowanie danym instrumentem ze strony uczestników rynku i odwrotnie - niska wartość wolumenu oznacza małe zainteresowanie ze strony uczestników rynku.
Nagły wzrost wolumenu obrotów wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo zmiany ceny. Publikacje informacji mogących mieć wpływ na ruchy cen na rynku należą do typowych sytuacji, w których wolumen obrotów może wzrosnąć. Silnym ruchom trendu towarzyszą wzrosty wolumenu obrotów, dlatego też wolumen traktować można jako miarę siły trendu. Gdy cena instrumentu osiąga poziom wsparcia, mamy zazwyczaj do czynienia z wysokim wolumenem transakcji kupna, natomiast w przypadku, gdy cena osiąga poziom oporu, obserwujemy wysoki wolumenem transakcji sprzedaży. Istnieje szereg sposobów korzystania z wolumenu w ramach strategii handlowych, przy czym traderzy najczęściej stosują ten wskaźnik w połączeniu z innymi technikami analitycznymi.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
33
1
2
...
33