Wskaźnik Prawdziwej Siły (TSI)

Wskaźnik Prawdziwej Siły (TSI)

Wskaźnik siły rzeczywistej (TSI) to oscylator impetu poruszający się w przedziale od -100 do 100 (wartością bazową jest 0). Impet ma charakter wzrostowy ("rynek byka"), gdy wartości oscylatora są dodatnie, natomiast dla wartości ujemnych ma on charakter spadkowy. Twórcą tego wskaźnika jest William Blau. Oscylator ten składa się z dwóch linii: linii wskaźnika oraz wykładniczej średniej ruchomej TSI, zwanej linią sygnału. Wskaźnik ten generuje następujące sygnały: wykupienia/wyprzedania rynku, przebicie linii zero, dywergencja oraz przecięcie linii sygnału. Wskaźnik ten stosuje się najczęściej w kombinacji z innymi wskaźnikami.
Pokaż więcej skryptów