Wskaźnik Równowagi Wolumenu (OBV)

Wskaźnik równowagi wolumenu (OBV) to narzędzie używane w analizie technicznej do określania presji popytu i podaży. Jest to wskaźnik kumulacyjny, co oznacza, że wolumen z dnia, gdy cena wzrosła jest dodawany do sumy OBV. Jeśli cena spadła, to wolumen z tego dnia jest odejmowany od bieżącej sumy OBV. Wartość OBV przedstawia się w postaci linii na wykresie, co ma na celu ułatwienie interpretacji. Wskaźnik równowagi wolumenu używany jest do potwierdzania i identyfikacji ogólnych trendów cenowych oraz do przewidywania ruchów cen po dywergencjach.

Dowiedz się więcej o Wskaźniku Równowagi Wolumenu.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
9
1
2
...
9