Wykresy Miesięczne

Wykresy Miesięczne

Wykresy miesięczne przedstawiają serie punktów danych, gdzie każdy punkt danych składa się z ruchu cen w jednym miesiącu handlu.
Ten typ wykresu jest od dawna używany przez traderów i zwykle ma zastosowanie do handlu długoterminowego.
Pokaż więcej skryptów