Wskaźnik Market Facilitation

Wskaźnik Market Facilitation to wskaźnik opracowany przez Billa Williamsa, który na na celu mierzenia efektywności ruchów cen dla każdego słupka, uwzględniając cenę maksymalną i minimalną oraz wolumen. Wskaźnik oblicz się za pomocą wzoru: MFI = (cena maksymalna - cena minimalna) / wolumen. Wskaźnik ten można z powodzeniem stosować w analizie dowolnego rynku, dla dowolnych przedziałów czasowych. Williams wyróżnił cztery możliwe sytuacje opisujące siłę trendu na rynku:
1) słupek zielony: zarówno MFI jaki i wolumen rosną
2) słupek brązowy: zarówno MFI jak i wolumen maleją
3) słupek niebieski: MFI rośnie a wolumen maleje
4) słupek różowy: MFI maleje a wolumen rośnie