Regresja liniowa

Kanały regresji liniowej to formacje składające się z linii mediany oraz dwóch równoległych, wyznaczonych w równej odległości powyżej i poniżej linii mediany (linii środkowej), linii górnej i linii dolnej. Linia mediany wyliczana jest w oparciu o regresję liniową cen zamknięcia (najczęściej), otwarcia, szczytów bądź dołków. Szerokość kanału wyznaczana jest przez odchylenie standardowe wartości (ceny) linii środkowej. Ekstrapolacja kanału bywa pomocna (poprzez wykorzystanie błędu regresji) w identyfikacji okazji transakcyjnych.

Dowiedz się więcej o Kanałach Regresji Liniowej.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
13
1
2
...
13