Wskaźnik Fraktal

Fraktale nie tylko występują powszechnie w naturze, ale są również podstawą trendów. Są to proste, lecz istotne z punktu widzenia analityka powtarzalne formacje samo-podobne w ramach różnych okresów czasowych. Fraktale stosowane są przez traderów do identyfikacji i potwierdzania trendu (rynki znajdują się w trendzie ok. 30% czasu), a co za tym idzie do generowania zysków. Samo-podobieństwo fraktala oznacza, że jego części są takie same, jak całość fraktala w dowolnej skali - dotyczy to zarówno większych formacji jak i ruchów cen. Fraktale są opóźnione w stosunku do rynku, gdyż na ich uformowanie się potrzeba czasu. Struktura fraktalna może obejmować dowolną ilość świec (słupków), choć minimalna wymagana wartość wynosi 5.

Fraktale konstytuują punty wahadłowe (swing points) rynku, tworząc tym samym poziomy fraktalne, przy czym fraktal spadkowy różni się od fraktala wzrostowego. Istnieje wiele strategii zbudowanych w oparciu o fraktale różniących się regułami dotyczącymi wejścia i wyjścia z rynku. Niektórzy traderzy stosują fraktale do rysowania linii trendu. Bill Williams stosuje powszechnie fraktale w swoich systemach tradingowych - jest także autorem wskaźnika pozwalającego na ich identyfikację. Niezależnie do tego, czy stosuje się je indywidualnie czy w kombinacji z innymi technikami analitycznymi (takimi jak poziomy Fibonacciego czy Wsparcie i Opór) lub wskaźnikami technicznymi, fraktale stanowią użyteczne narzędzie w arsenale traderów technicznych.
Pokaż więcej skryptów
1
2345
1
2
...
5