Koperta (ENV)

Koperta (ENV)

Koperty średnich kroczących (ENV) to wskaźnik o charakterze wstęgowym. ENV dodaje powyżej i poniżej linii bazowej tzw. "koperty" (zwane odpowiednio kopertą górną i kopertą dolną). Linię bazową stanowi średnia krocząca, najczęściej prosta lub wykładnicza. Koperty tworzą kanały wokół linii bazowej, ograniczone liniami znajdującymi się w określonej przez użytkownika i wyrażonej procentowo odległości. Koperty sprawdzają się dobrze w roli wskaźników identyfikujących trend oraz wyznaczających poziomy wykupienia i wyprzedania rynku.

Dowiedz się więcej o Kopertach.
Pokaż więcej skryptów
1
23
1
23