Surowce Energetyczne

Surowce energetyczne to głównie twarde towary, które są kopane lub wydobywane. Obejmują paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa (w różnych mieszankach i klasach) czy gaz ziemny. Ceny tych surowców to jedne z najbardziej obserwowanych wskaźników ekonomicznych przez traderów, ekonomistów, rządy i przedsiębiorstwa ze względu na korelację między wzrostem gospodarczym, a zużyciem energii. Na ich cenę wpływa globalna koniunktura gospodarcza, cięcia i wzrost produkcji oraz rozwój technologii tzw. zielonej energii. Cena tych surowców wpływa na ceny innych towary, ponieważ energia jest niezbędnym elementem jakiejkolwiek produkcji.

Surowce energetyczne mają szerokie zastosowanie w przemyśle i napędzają inflację, co czyni z nich skuteczne zabezpieczenie przed jej efektami. Możesz handlować lub inwestować w surowce energetyczne za pośrednictwem kontraktów terminowych, opcji, funduszy walutowych i akcji spółek z sektora energetycznego. Ropa należy do najchętniej sprzedawanych towarów na całym świecie, a nasz chat room o ropie jest jednym z najpopularniejszym pokojów na TradingView. Do równie popularnych pokojów należy także nasz chat room o gazie ziemnym, gdzie traderzy w czasie rzeczywistym dyskutują na temat rynku tego surowca.
Pokaż więcej skryptów
1
2
1
2