Współczynnik Korelacji (CC)

Współczynnik Korelacji (CC)

Współczynnik korelacji (CC) jest to statystyczna miara współzmienności dwóch lub więcej zmiennych. W kontekście tradingu pod pojęciem zmiennej rozumie się akcje, ETFy czy inne instrumenty finansowe. Korelacja pomiędzy dwoma instrumentami finansowymi to nic innego jak stopień, w jakim są one ze sobą związane. Stopień korelacji określa się w skali od -1 do 1. Im współczynnik korelacji bliższy jest wartości 1, tym wyższy stopień korelacji pozytywnej pomiędzy zmiennymi - dane instrumenty będą wspólnie poruszać się w górę bądź w dół. Im współczynnik korelacji bliższy -1, tym bardziej instrumenty te poruszać się będą w przeciwnych kierunkach. Wartość 0 oznacza brak korelacji.

Dowiedz się więcej o Współczynniku Korelacji (CC).
Pokaż więcej skryptów
1
23
1
23