Aroon

Aroon

Wskaźnik Aroon (zwany często Aroon Up/Down) to wskaźnik analizy technicznej ograniczony zakresem, którego konstrukcja oparta jest na dwóch osobnych liniach - wartość pierwszej wyznaczana jest na podstawie n-okresów, które minęły od momentu osiągnięcia przez analizowany instrument swojego maksimum, a drugiej w analogiczny sposób, tyle tylko, że w odniesieniu do osiągniętego minimum (n to długość interwału, dobierana według uznania tradera). Dla przykładu, 14-dniowy Aroon Up bierze pod uwagę ilość dni, która upłynęła od momentu osiągnięcia maksimum w okresie 14 dni, po czym na tej podstawie oblicza się wartość linii (liczba z zakresu 0-100). 14-dniowy Aroon Down liczony jest podobnie, z tą różnicą, że bierze się pod uwagę osiągnięte w danym okresie minimum. Wyliczona wartość na na celu ilościowe przedstawienie siły trendu (jeśli takowy istnieje). Im wartość ta jest bliższa 100, tym silniejszy trend. Wskaźnik Aroon jest nie tylko skutecznym narzędziem do identyfikacji trendu, ale także pomocny bywa przy wyznaczaniu okresu konsolidacji.

Dowiedz się więcej o Wskaźniku Aroon.
Pokaż więcej skryptów
1
2
1
2