Wskaźnik Alligator

Wskaźnik Alligator został opracowany przez Billa Williamsa; wskaźnik ten jest połączeniem średnich ruchomych i geometrii fraktalnej. Narzędzie to pozwala traderom na identyfikowanie trendów rynkowych. Skłąda się z trzech linii: linii niebieskiej ("szczęka alligatora"), linii czerwonej ("zęby alligatora") oraz linii zielonej ("wargi alligatora"). Każda z tych linii dotyczy innego przedziału czasowego i umożliwia ustawienie określonego offsetu. Alligatora jest prostym w użyciu wskaźnikiem, pozwalającym na odczytywanie sygnałów transakcyjnych w zależności od odległości tych linii od siebie, które oddają podobieństwo do otwartej bądź zamkniętej paszczy alligatora. Wskaźnik ten stosować można w kombinacji z innymi technikami analitycznymi.