Towary Rolne

Towary (surowce) rolne to towary "miękkie", których produkcja wymaga uprawy odpowiednich roślin. Do surowców tych należą kawa, bawełna czy cukier. Każdy z tych towarów charakteryzuje się odmienną krzywą podaży i popytu (niekiedy o charakterze sezonowym), a także podlega działaniu rozmaitych czynników naturalnych, które mogą znacząco wpływać na ich produkcję oraz powodować dużą zmienność cenową. W ogólnym ujęciu sezony obfitujące w plony powodują nadmiar podaży i w konsekwencji ceny spadają, natomiast słabe plony skutkują zwyżkami cen.

Surowcom miękkim raczej rzadko poświęca się pierwsze strony gazet, ale globalny handel tymi dobrami wciąż się rozrasta i przyciągają inwestorów z całego świata. Handel towarami rolniczymi odbywa się najczęściej w ramach transakcji przy użyciu opcji lub kontraktów terminowych. Dynamika rynku tych dóbr determinowana jest przez instytucje hedgingowe zainteresowane minimalizacją ryzyka i traderów, którzy to ryzyko gotowi są podjąć. Jeśli chodzi o całkowitą wartość handlu danym towarem, to kawa jest na drugim miejscu w zestawieniu najczęściej handlowanych towarów, zaraz za ropą naftową. Jednym z naszych popularniejszych czatów jest chatroom dotyczący produktów rolnych, gdzie traderzy mają szansę podyskutować w czasie rzeczywistym na temat sytuacji na rynku towarów rolnych.