modhelius

HTF Candle Projections

modhelius Zaktualizowano   
The HTF Candle Projections indicator shows a number of candles from a higher time frame (HTF) projected to the right of the candles in the current timeframe. This can be very useful if you want to analyze two different timeframes without the need to switching between the different timeframes.

This indicator is highly inspired by the HTF Power of Three indicator by @toodegrees but is fully free and open source, it also have support for showing more than just one candle in the projection. It is also inspired by the HTF Candle Insights (Expo) indicator by @Zeiierman but differ in the way that it update the HTF candles in real time and also have support for showing Open/High/Low projections that also updates in real time.

This indicator is released under TradingViews default license (Mozilla Public License 2.0)
Informacje o Wersji:
Fix: Minor fix in the grouping of the settings.
Update: Remove upper limit for how many HTF candles that can be shown.
Informacje o Wersji:
Update: Add support for automatically setting timeframe based on current timeframe.
Informacje o Wersji:
Fix: Use higher timeframe data rather than current timeframe data.
Informacje o Wersji:
Update: Change back so the default behavior is to generate HTF candles from the current timeframes data, since it is both faster and more accurate, except from the Weekly chart that currently always uses HTF data to render candles since candles on higher timeframes can close in the middle o a week. This means that the Weekly timeframe does not work very well with bar replay.
New: New setting "Always use HTF data to generate candles" added. This setting can for example be used if you use intraday data with pre market data, but want to project candles based on non intraday candles not using pre market data.
Informacje o Wersji:
Update: Improved the way the OHC projections is plotted to work better with the weekly chart.
Informacje o Wersji:
Update: Support for OHLC price labels added.
Informacje o Wersji:
Fix: A bug that resulted in that projections where not removed if only one candle was set to be generated.
Update: Fix even more fine granular auto time frame selection.
Informacje o Wersji:
Update: "Use HTF data to generate candles on Weekly timeframe" setting added.
Fix: Fixed a bug in OHL projection.
Informacje o Wersji:
Update: Size and Margin settings added.
Informacje o Wersji:
Update: New display picture.
Informacje o Wersji:
Update: Fix so auto selection of timeframes can either be done in one or two levels.
Informacje o Wersji:
Update: Support for Heikin Ashi candles.
Fix: Spelling errors
Informacje o Wersji:
Fix: Do not calculate Hekin Ashi if chart already is Heikin Ashi
Informacje o Wersji:
Update: A bit nicer settings.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?