TZack88

Risk to Reward - FIXED SL Backtester

Don't know how to code? No problem! TradingView is an excellent platform for you. ✅ ✅

If you have an indicator that you want to backtest using a risk-to-reward ratio or fixed take profit/stop loss levels, then the Risk to Reward - FIXED SL Backtester script is the perfect solution for you.

introducing Risk to Reward - FIXED SL Backtester Script which will allow you to test any indicator / Signal with RR or Fixed SL system

How does it work ?!

Once you connect the script to your indicator, it will analyze your entry points and perform calculations based on them. It will then open trades for you according to the specified inputs in the script settings.

HOW TO CONNECT IT to your indicator?

simply open your indicator code and add the below line of code to it
plot(Signal ? 100 : 0,"Signal",display = display.data_window)Replace Signal with the long condition from your own indicator. You can also modify the value 100 to any number you prefer. After that, open the settings.


Once the script is connected to your indicator, you can choose from two options:

  • Risk To Reward Ratio System
  • Fixed TP/ SL System


🔸if you select the Risk to Reward System ⤵️

The Risk-to-Reward System requires the calculation of a stop loss. That's why I have included three different types of stop-loss calculations for you to choose from:

  • ATR Based SL
  • Pivot Low SL
  • VWAP Based SL

Your stop loss and take profit levels will be automatically calculated based on the selected stop loss method and your risk-to-reward ratio.
You can also adjust their values to match your desired risk level. The trades will be displayed on the chart.

with the ability to change their values to match your risk.
once this is done, trades will be displayed on the chart

🔸if you select the Fixed system ⤵️

You have 2 inputs, which are FIXED TP & Fixed SL
input the values you want, and trades will be on your chart...


I have also added a Breakeven feature for you.
with this Breakeven feature the trade will not just move SL to Entry ?! NO NO, it will place it above entry by a % you input yourself, so you always win! 🚀


Here is an example


Enjoy, and have fun, if you have any questions do not hesitate to ask

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?