Library "PScolor"
TODO: add library description here

////variable/////////////////////////////
//COLOR brightness
Each color has 0–9 / A1–A4
(5th standard: Bright if small, dark if big)
(Fluorescence based on A2)

//Color Name
1 = RED
2 = DEEP_ORANGE
3 = ORANGE
4 = AMBER
5 = YELLOW
6 = LIME
7 = LIGHT_GREEN
8 = GREEN
9 = TEAL
10= CYAN
11= LIGHT_BLUE
12= BLUE
13= INDIGO
14= DEEP_PURPLE
15= PURPLE
16= PINK

0= GRAY

// Transparency
///////////////////////////////////////

lvcol(colormode, Number, trans)
  Parameters:
    colormode (int)
    Number (simple int)
    trans (float)

lvcolA(colormode, Number, trans)
  Parameters:
    colormode (int)
    Number (simple int)
    trans (float)

lvcol2(colormode, colorName, trans)
  Parameters:
    colormode (int)
    colorName (simple string)
    trans (float)

lvcol2A(colormode, colorName, trans)
  Parameters:
    colormode (int)
    colorName (simple string)
    trans (float)
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.