e2e4mfck

[e2] Fibonacci, Tribonacci, Tetranacci Sequence Calculator

The script is a simple calculator to obtain numbers of Fibonacci, Tribonacci or Tetranacci Sequence.

The script contain calculations for constants (up to 16 digits) that could be used as one of the sequence's number.
The Calculator has 3 modes. Users can define the numbers to initialize the sequence in the options:

 - The Fibonacci Sequence is the series of numbers, every next number is found by adding up the two numbers before it.
xn = xn-1 + xn-2
 fiConst variable  = Fibonacci Constant(Golden Ratio) - 1.61803...
 "Classic" Sequence initialize with numbers {0, 1}.  Output: 1,2,3,5,8,13,21...
 To Calculate the Fibonacci Extensions the sequence should be initialized with {1, fiConst}. Output: 2.618, 4.236, 6.854...

 - The Tribonacci Sequence is the series of numbers, every next number is found by adding up the three numbers before it.
xn = xn-1 + xn-2 + xn-3
 trConst variable = Tribonacci Constant - 1.83929...
 "Classic" Sequence initialize with numbers {0, 0, 1}. Output: 1,2,4,7,13,24...
 To Calculate the Tribonacci Extensions the sequence should be initialized with {0, 1, trConst}. Output: 2.839, 5.679, 10.357...

 - The Tetranacci Sequence is the series of numbers, every next number is found by adding up the four numbers before it.
xn = xn-1 + xn-2 + xn-3 + xn-4
 teConst variable = Tetranacci Constant - 1.92756...
 "Classic" Sequence initialize with numbers {0, 0, 0, 1}. Output: 1,2,4,8,15,29,56...
 To Calculate the Tetranacci Extensions the sequence should be initialized with {0, 0, 1, teConst}. Output: 2.928, 5.855, 11.710...

The Calculator can return a single number or a set of numbers based on the selected sequence mode.
The script is made for other scripts integration rather than stand-alone usage.

Pisces swimming through the river
All their life against the stream
Searching for a hook to catch on
And see their sun beam
Then suffocate in painful tortures
On cutting tables of callous men
Under a knife of handsome butchers
Emeralds are ripped away
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?