veryfid

KernelFunctionsFilters

veryfid Zaktualizowano   
Library "KernelFunctionsFilters"
This library provides filters for non-repainting kernel functions for Nadaraya-Watson estimator implementations made by @jdehorty. Filters include a smoothing formula and zero lag formula. You can find examples in the code. For more information check out the original library KernelFunctions.

rationalQuadratic(_src, _lookback, _relativeWeight, startAtBar, _filter)
  Parameters:
    _src (float)
    _lookback (simple int)
    _relativeWeight (simple float)
    startAtBar (simple int)
    _filter (simple string)

gaussian(_src, _lookback, startAtBar, _filter)
  Parameters:
    _src (float)
    _lookback (simple int)
    startAtBar (simple int)
    _filter (simple string)

periodic(_src, _lookback, _period, startAtBar, _filter)
  Parameters:
    _src (float)
    _lookback (simple int)
    _period (simple int)
    startAtBar (simple int)
    _filter (simple string)

locallyPeriodic(_src, _lookback, _period, startAtBar, _filter)
  Parameters:
    _src (float)
    _lookback (simple int)
    _period (simple int)
    startAtBar (simple int)
    _filter (simple string)

j(line1, line2)
  Parameters:
    line1 (float)
    line2 (float)
Informacje o Wersji:
v2
Examples of usage:
line1 = rationalQuadratic(close, 8, 1, 25,"No Filter")
line2 = gaussian(close, 16, 25,"Smooth")
line3 = periodic(close, 8, 100, 25,"Zero Lag")

Updated:
rationalQuadratic(_src, _lookback, _relativeWeight, startAtBar, _filter)
  Rational Quadratic Kernel - An infinite sum of Gaussian Kernels of different length scales.
  Parameters:
    _src (float): The source series.
    _lookback (simple int): The number of bars used for the estimation. This is a sliding value that represents the most recent historical bars.
    _relativeWeight (simple float): Relative weighting of time frames. Smaller values resut in a more stretched out curve and larger values will result in a more wiggly curve. As this value approaches zero, the longer time frames will exert more influence on the estimation. As this value approaches infinity, the behavior of the Rational Quadratic Kernel will become identical to the Gaussian kernel.
    startAtBar (simple int): Bar index on which to start regression. The first bars of a chart are often highly volatile, and omission of these initial bars often leads to a better overall fit.
    _filter (simple string): The filter used on formula. Choice of "No Filter", "Smooth" and "Zero Lag"
  Returns: lineout The estimated values according to the Rational Quadratic Kernel.

gaussian(_src, _lookback, startAtBar, _filter)
  Gaussian Kernel - A weighted average of the source series. The weights are determined by the Radial Basis Function (RBF).
  Parameters:
    _src (float): The source series.
    _lookback (simple int): The number of bars used for the estimation. This is a sliding value that represents the most recent historical bars.
    startAtBar (simple int): Bar index on which to start regression. The first bars of a chart are often highly volatile, and omission of these initial bars often leads to a better overall fit.
    _filter (simple string): The filter used on formula. Choice of "No Filter", "Smooth" and "Zero Lag"
  Returns: lineout The estimated values according to the Gaussian Kernel.

periodic(_src, _lookback, _period, startAtBar, _filter)
  Periodic Kernel - The periodic kernel (derived by David Mackay) allows one to model functions which repeat themselves exactly.
  Parameters:
    _src (float): The source series.
    _lookback (simple int): The number of bars used for the estimation. This is a sliding value that represents the most recent historical bars.
    _period (simple int): The distance between repititions of the function.
    startAtBar (simple int): Bar index on which to start regression. The first bars of a chart are often highly volatile, and omission of these initial bars often leads to a better overall fit.
    _filter (simple string): The filter used on formula. Choice of "No Filter", "Smooth" and "Zero Lag"
  Returns: lineout The estimated values according to the Periodic Kernel.

locallyPeriodic(_src, _lookback, _period, startAtBar, _filter)
  Locally Periodic Kernel - The locally periodic kernel is a periodic function that slowly varies with time. It is the product of the Periodic Kernel and the Gaussian Kernel.
  Parameters:
    _src (float): The source series.
    _lookback (simple int): The number of bars used for the estimation. This is a sliding value that represents the most recent historical bars.
    _period (simple int): The distance between repititions of the function.
    startAtBar (simple int): Bar index on which to start regression. The first bars of a chart are often highly volatile, and omission of these initial bars often leads to a better overall fit.
    _filter (simple string): The filter used on formula. Choice of "No Filter", "Smooth" and "Zero Lag"
  Returns: lineout The estimated values according to the Locally Periodic Kernel.

j(line1, line2)
  J Line - Calculates the J line from K and D lines.
  Parameters:
    line1 (float): Source 1 (K)
    line2 (float): Source 2 (D)
  Returns: j The value of J

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.