SteynTrade

Colored Volume Bars with Standard Deviation from the Mean

I have updated the indicator to help visualize volume . The percentage scale is based on a 21 period look back average . The colored volume bars represent volumes that exceed specified standard deviation of this 21 period average as indicated in the figure. The deviation bands are based on a the 55sma of the 21 period average (brown line). A 8 period sma of the 21 moving average (red line) is also indicated.

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?
//
// @PVSA volume indicator -SteynTrade_v4
//
study("Colored Volume Bars with Standard Deviation from the Mean", shorttitle="Volume Deviation_V4")
lookback=input(21,minval=1, title="Time Frame Base")
showMA=input(true)
lengthMA=input(8,minval=1, title="Signal Ocsillation")
lengthband=input(55,minval=1, title="Base Oscillation")
hline(0, linewidth=1, color=black)
hline(100, title="100", color=green)
v1=volume
c1=close
o1=open

avvol=sum(v1, lookback)/lookback
pervol=(v1-avvol)/avvol*100
signal=sma(pervol, lengthMA)

vstd=stdev(pervol,lookback)

c=	iff(c1>o1 and pervol>(1.664 * vstd), green,
	iff(c1>o1 and pervol>(0.994*vstd), olive, 
	iff(c1<o1 and pervol>(1.644 * vstd), red,
	iff(c1<o1 and pervol>(0.994*vstd), orange, 
	iff(pervol<-(1.281*vstd),fuchsia, gray)))))

plot(pervol, style=histogram, color=c, linewidth=3)
plot(signal, style=line, color=red, linewidth=2)

ma=sma(pervol,lengthband)
offs=(1.644 * stdev(pervol, lengthband))
offs2=(0.994*stdev(pervol, lengthband))
up=ma+offs
up2=ma+offs2
dn=ma-offs2
dn2=ma-offs
mid=(up+dn2)/2
plot(showMA?up:na, color=black)
plot(showMA?dn:na, color=gray)
plot(showMA?ma:na, color=maroon)
plot(showMA?up2:na, color=gray)
plot(showMA?dn2:na, color=black)