TZack88

RMI Trend Sniper

TZack88 Zaktualizowano   
The "RMI Trend Sniper" is a powerful trend-following indicator designed to help traders identify potential buy and sell signals in the market.

It combines elements of the Relative Strength Index (RSI) and the Money Flow Index (MFI) to provide a comprehensive view of market momentum and strength.

🔷Key Features:

🔹Customizable Settings: Tailor the indicator to your trading preferences with customizable input parameters, including RSI and MFI lengths, threshold levels, and visual settings.

🔹Momentum Signals: The indicator generates clear bullish and bearish momentum signals, allowing you to spot potential trend reversals or continuations.

🔹The positive condition considers the previous RMI value, current RMI value, and positive change in the 5-period exponential moving average (EMA) of the closing price.

🔹The negative condition looks at the current RMI value and negative change in the 5-period EMA.

🔹Visual Bands: Visualize market volatility with dynamically plotted bands around the Range Weighted Moving Average (RWMA), providing insights into potential price fluctuations.

🔹Candlestick Coloring: Easily identify bullish and bearish conditions with color-coded candlesticks, helping you make informed trading decisions.

The "RMI Trend Sniper" is a versatile tool suitable for traders of all experience levels. Whether you are a novice or an experienced trader, this indicator can help you enhance your technical analysis and improve your trading strategies.
Informacje o Wersji:
Minor code change
Informacje o Wersji:
Alerts Added .

Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?