mayureshjadhav12

Truly Bullish & Bearish Candle

mayureshjadhav12 Zaktualizowano   
This Pine Script indicator identifies and highlights truly bullish and bearish candles on your chart. Truly bullish candles are characterized by a strong bullish close significantly above the specific percentage, suggesting strong buying pressure. Conversely, truly bearish candles exhibit a strong bearish close significantly below the specific percentage, indicating strong selling pressure. By identifying these candles, traders can gain insights into potential shifts in market sentiment and make more informed trading decisions.

Key Features:

  • Identifies truly bullish and bearish candles based on strong open/close differentials.
  • Highlights these candles on the chart for easy visualization.
  • Helps traders identify potential reversals or continuations in market trends.
  • Customizable parameters for fine-tuning to suit individual trading strategies.
  • Compatible with various timeframes and trading instruments.

Usage Instructions:

  1. Apply the indicator to your chart.
  2. Configure the settings according to your preferences.
  3. Look for highlighted truly bullish and bearish candles as potential entry or exit signals.
  4. Consider additional analysis and risk management strategies to confirm trading decisions.


Disclaimer: This indicator is provided for informational and educational purposes only. It is not intended as financial advice or trading recommendations. Trading involves risks, and it's essential to conduct thorough research and practice proper risk management techniques.
Informacje o Wersji:
Updated label name
Informacje o Wersji:
Updated default percentage
Skrypt open-source

Zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor tego skryptu opublikował go jako open-source, aby traderzy mogli go zrozumieć i zweryfikować. Brawo dla autora! Możesz używać go za darmo, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji jest regulowane przez Dobre Praktyki. Możesz go oznaczyć jako ulubione, aby użyć go na wykresie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?