DjSerkanBycall

Alpha Cloud Algo Risk Reward Calculator

DjSerkanBycall Zaktualizowano   
Alpha Cloud Algo Risk Reward Calculation Usage

This indicator helps users manage their positions by allowing them to set customizable take profit and stop loss levels. It helps investors better understand the risk and reward levels of their positions.

Indicator Settings:

Language: Choose the language of the indicator (currently only Turkish is available).
Position Type: Choose either a long or short position option.
Entry Price: Enter the price at which the position will be opened.
Risk Percentage (%): Specify the percentage you are willing to risk in the trade.
Take Profit Type: Choose an option to determine your take profit level as a ratio or price.
Take Profit Value: Enter your take profit level (depending on whether it is a ratio or price type).
Stop Loss Type: Choose an option to determine your stop loss level as a ratio or price.
Stop Loss Value: Enter your stop loss level (depending on whether it is a ratio or price type).
Leverage: Enter the amount of leverage you will use in the trade.
Investment Amount ($): Enter the amount of investment you have allocated for the trade.
Main Capital ($): Enter the amount of your available main capital.
Usage of the Indicator:

After filling in the indicator settings, the take profit and stop loss levels and labels will appear on the chart. The labels also show the amount of risk and reward, in addition to the levels.

The Stop Loss label contains the following information:

Stop Loss level
Total loss amount (in dollars)
Percentage risked (as a percentage of your main capital)
This indicator is designed to speed up the decision-making process and help investors more effectively evaluate potential risks. It allows investors to apply risk management strategies more effectively while trading.

Turkish Language

Alpha Cloud Algo Risk Reward Hesaplama Kullanımı

Bu gösterge, kullanıcıların pozisyonlarını yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla özelleştirilebilir kar al ve stop loss seviyeleri belirlemelerini sağlar. Gösterge, yatırımcıların pozisyonlarındaki risk ve ödül seviyelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Göstergenin Ayarları:

Dil: Göstergenin dilini seçin (şu anda sadece Türkçe mevcuttur).
Pozisyon Türü: Uzun (Long) veya kısa (Short) pozisyon seçeneklerinden birini belirleyin.
Giriş Fiyatı: Pozisyonun açılacağı fiyatı girin.
Risk Oranı (%): İşlemde riske atmak istediğiniz yüzdeyi belirleyin.
Kar Al Tipi: Kar al seviyenizi oran veya fiyat olarak belirlemek için seçeneklerden birini seçin.
Kar Al Değeri: Kar al seviyenizi girin (oran veya fiyat türüne bağlı olarak).
Stop Loss Tipi: Stop loss seviyenizi oran veya fiyat olarak belirlemek için seçeneklerden birini seçin.
Stop Loss Değeri: Stop loss seviyenizi girin (oran veya fiyat türüne bağlı olarak).
Kaldıraç: İşlemde kullanacağınız kaldıraç miktarını girin.
Yatırım Miktarı ($): İşlem için ayırdığınız yatırım miktarını girin.
Ana Para ($): Kullanılabilir ana paranızın miktarını girin.
Göstergenin Kullanımı:

Göstergenin ayarlarını doldurduktan sonra, grafik üzerinde belirtilen kar al ve stop loss seviyeleri ile etiketler görünecektir. Etiketler, seviyelerin yanı sıra risk ve ödül miktarlarını da gösterir.

Stop Loss etiketi aşağıdaki bilgileri içerir:

Stop Loss seviyesi
Toplam kayıp miktarı (dolar cinsinden)
Riske atılan yüzde (ana paranızın yüzdesi olarak)
Bu gösterge, yatırımcıların karar verme sürecini hızlandırmalarına ve potansiyel riskleri daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yatırımcıların, işlem yaparken risk yönetimi stratejilerini daha etkin bir şekilde uygulamalarına olanak tanır.
Informacje o Wersji:
Percentage PNL (as a percentage of your main capital)

Riske atılan yüzdenin kar oranı (ana paranızın yüzdesi olarak)

Telegram : t.me/cloudcraftalgo
Skrypt chroniony
Ten skrypt został opublikowany z zamkniętym kodem źródłowym i możesz z niego dowolnie korzystać. Możesz go dodać do ulubionych, żeby używać go na wykresie. Nie możesz przeglądać ani modyfikować jego kodu źródłowego.
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz użyć tego skryptu na wykresie?