Library "intersect"
Find Line Intersection X/Y coordinates.
Simple to use, will find intersection if it exists on the segments
if the line segments do not cross on segment, an 'na' value will be returned
if you plot new items with the output coords, they still plot.
avoid this by setting a na(x) condition before plotting new items

get(l1, l2, (optional _round))
  line intersection coordinates
  Parameters:
    l1: (line) first line
    l2: (line) second line
    _round: True to make an INT for plotting
    if not used, will not round ( overload loophole)
  Returns: with x as int if bool is used
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.